Tijdelijke perskuipen Gasunie

Project Informatie

 • Categorie

  Heiwerk

 • Soort

  Tijdelijke constructie / Perskuip / Damwand

 • Bouwtijd

  ca. 3 weken

 • Plaats

  Woortmanslaan - Veendam

 • Aanneemsom

  € 50.000,-

 • Jaar

  2012

Tijdelijke perskuipen Gasunie

Woortmanslaan - Veendam


Op de Gasunie locatie “de Zuidwending” nabij veendam heeft KNOL in opdracht van Visser en Smit Hanab een mooi werk uitgevoerd.
Doel van het werk was om gasbuffer locatie A7 aan te sluiten. Hiertoe legt Visser en Smit Hanab een stalen buis van Ø410mm aan over een tracé van ongeveer 1,4 km. In dit tracé waren zeven locaties aanwezig waarbij de buis dieper onder het maaiveld gaat om een weg of sloot te kruisen.
Bij het overgrote deel van de locatie`s is aan één zijde een gesloten perskuip aangebracht, aan de andere kant van de weg of sloot is een open ontvangstkuip (U vorm) gerealiseerd.
Onze consctructieafdeling heeft de stempeling geprefabriceerd, zodanig dat deze gordingen en stempels op het werk eenvoudig in elkaar gezet konden worden. Vervolgens werd de damwand er omheen getrild. De gording en stempeling zijn met zware kettingen opgehangen aan de damwand. Hierdoor is laswerk op het werk geminimaliseerd.
Aangezien er op een aantal locatie`s dezelfde afmetingen voor de kuip toegepast moest worden zijn de stempel ramen uiterst efficiënt hergebruikt.

Door goede recensies over het geleverde werk, door zowel Gasunie als Visser en Smit Hanab, heeft KNOL inmiddels opdracht voor een aantal andere werken gekregen.