Waterbouw

Eén van de hoofdactiviteiten van Knol Akkrum is waterbouw.
In de waterbouw komen de verschillende werkterreinen, zoals betonbouw, heiwerken, staal- en houtconstructiewerk, samen. Wij kunnen in hoofdaanneming, stalen-, betonnen- en houten bruggen uitvoeren. Ook hebben wij veel ervaring op het gebied van sluizen, stuwen, gemalen en duikers. Naast de grotere kunstwerken, hebben wij ook de mensen en het materieel in huis om kleinere waterbouwkundige constructies te realiseren. Zo hebben wij veel ervaring op het gebied van houtconstructies in de waterbouw.

Knol Akkrum heeft een groot aantal houten steigers, trailerhellingen en remmingswerken gemaakt. Natuurlijk zijn er nog veel meer houtconstructies die Knol Akkrum kan uitvoeren. Vraag gerust naar de mogelijkheden en onze expertise op dit gebied. Ook op het gebied van oeverconstructies kunnen wij veel voor u betekenen. Denkt u bijvoorbeeld aan steenbestortingen, wiepenconstructies, damwanden of natuurlijke oevers.

Eén van de sterke punten van Knol Akkrum is dat wij met ons eigen materieel veel werkzaamheden vanaf het water kunnen uitvoeren. Doordat wij over een groot aantal koppelpontons en werkvlotten beschikken kunnen wij via het water locaties bereiken die over het land moeilijk bereikbaar zijn.