It Patroan 5, 8491 PK Akkrum

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem waarbij Jac. Knol Grond-, Weg- en Waterbouw B.V gecertificeerd is op niveau 3. Hierbij zijn we vooral aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten).
We voldoen aan de eisen zoals gesteld volgens de CO2-Prestatieladder. Hierbij zijn vier invalshoeken:

  • A- Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint;
  • B- Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie;
  • C- Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid;
  • D- Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie.

De beheerder van de CO2-Prestatieladder is het SKAO.

Knol Akkrum en de CO2-prestatieladder.

CO2 gerelateerde documenten door Knol Akkrum:Eerder publiceerden wij: