It Patroan 5, 8491 PK Akkrum
WKA gegevens
WKA gegevens

De algemene WKA gegevens van Knol Akkrum

Kamer van Koophandel
Kamer van Koophandel

Een uitreksel van de inschrijving bij de kamer van koophandel.

Inschrijving CAO bouw
Inschrijving CAO bouw

Knol Akkrum is sinds 1979 ingedeeld bij de CAO Bouw met aansluitingsnummer 02-268239-6

Overeenkomst G-Rekening
Overeenkomst G-Rekening

Knol heeft een geblokkeerde G-rekening geopend om hierop loonbelasting te (laten) storten.

Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen
Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen

De belastingdienst verklaart dat Knol Akkrum voldoet aan haar belastingsverplichtingen.

Verklaring betalingsgedrag inlenersaansprakelijkheid
Verklaring betalingsgedrag inlenersaansprakelijkheid

De belastingdienst verklaart dat Knol Akkrum voldoet aan haar belastingsverplichtingen.