Trillingsmetingen

Trillingsmonitoring tijdens bouwwerkzaamheden zijn niet meer weg te denken uit het bouwproces. Vaak worden trillingsmetingen gedaan tijdens de eerste fase van een werk, het aanbrengen van de fundering. Bijvoorbeeld tijdens hei- of damwandwerken. Knol Akkrum kan u gedurende het gehele trillingstraject bijstaan. Vaak worden we al betrokken bij de initiatie fase, we bekijken op en rond de toekomstige werklocatie de situatie, meten deze in en kunnen naar aanleiding daarvan een grenswaarde vaststellen. Zodra het werk in uitvoering komt zal onze gecertificeerde medewerker de apparatuur aanbrengen en installeren. We kunnen de metingen zowel bemand als onbemand voor u uitvoeren. De gemeten resultaten zullen getoetst worden aan de hand van de SBR richtlijnen en de eventueel project specifieke grenswaardes. De gegenereerde gegevens worden gebundeld in een verslag waarbij er een heldere conclusie komt van de gemeten waarden.