Renovatie sluisdeuren Tsjerk Hiddessluis Harlingen

Project Informatie

 • Categorie

  Algemeen

 • Soort

  Sluis / Staal / Staalconstructie

 • Bouwtijd

  ca.

 • Plaats

  Tjerk Hiddes Sluizen - Harlingen

 • Jaar

  2023

Renovatie sluisdeuren Tsjerk Hiddessluis Harlingen

Tjerk Hiddes Sluizen - Harlingen


De Tsjerk Hiddesluis in Halringen bevind zich tussen het Van Harixmakanaal en de monding naar de Waddenzee. In deze sluis zijn verschillende eb en vloed deuren aanwezig en naar gelang de waterstand van de Waddenzee worden de verschillende deuren gebruikt.

In dit project hebben wij een zestal houten en stalen deuren weten te renoveren. Werkzaamheden bestonden onder andere uit het vervangen van de hijsogen, vervangen hout van de houten deur, volledig conserveren van de stalen deuren, het opnieuw aanbrengen aanslagblokken en het aanpassen van de taatsen.

Aangezien dit één van de belangrijkste verbindingen is met het binnenwater van Friesland was het belangrijk dat de scheepvaart zo weinig mogelijk gehinderd wordt. Behalve een aantal dagen stremming voor het uit- en inhijsen van de deuren heeft Knol Akkrum het zo weten te organiseren dat de overlast voor de scheepvaart tot een minimum beperkt is.