Realisatie betonputten

Project Informatie

 • Categorie

  Betonbouw / Heiwerk

 • Soort

  Damwand / Tijdelijke constructie / Beton / Betonput

 • Bouwtijd

  ca. 1 maand

 • Plaats

  Friesland Campina - Bedum

 • Jaar

  2017

Realisatie betonputten

Friesland Campina - Bedum


Knol heeft voor Heijmans Wegen 3 complete betonputten gerealiseerd. Deze zijn onderdeel van het nieuwe rioleringsplan op de Friesland Campina locatie te Bedum. Na het inwendig heien van de buizen Ø457mm buizen is een tijdelijke stalen-damwand aangebracht. Bij één van de tijdelijke kuipen wass een dubbel stempelraam benodigd. Dit gezien de ontgraving van ca. 6 meter minus maaiveld. Vervolgens heeft Knol in eigen beheer het betonwerk gerealiseerd.

De zeer beperkte ruimte, het werken vlak naast bestaande rioleringssysteem dat in dienst bleef, alsmede het zeer strikte veiligheidssyteem van Friesland Campina maakten dit een complex maar enorm uitdagend werk.