Bouwkuip pompstation

Project Informatie

 • Categorie

  Heiwerk

 • Soort

  Damwand

 • Bouwtijd

  ca. 2 weken

 • Plaats

  Waterleidingweg - Onnen

 • Aanneemsom

  € 38.000,-

 • Jaar

  2011

Bouwkuip pompstation

Waterleidingweg - Onnen


Knol heeft voor de renovatie pompstation Onnen een tijdelijke bouwkuip gerealiseerd t.b.v. de aanleg van een nieuw middendrukpompstation. Deze bouwkuip is 3,5 m diep en is voorzien van damwandplanken met een lengte van 15 m1.
De werkzaamheden werden uitgevoerd binnen een afstand van 4 m naast een asbestcementleiding welke verantwoordelijk is voor de drinkwatertoevoer van Haren. Deze leiding is zeer gevoelig voor schade en diende tijdens de werkzaamheden van Knol in bedrijf blijven. Om dit te kunnen realiseren heeft Knol tijdens het plaatsen van de damwand constant de trillingen in de gaten gehouden met 2 trillingmeters. Hierdoor kon er snel ingegrepen worden wanneer de trillingen de vooraf vastgestelde grenswaarden overschreden. De werkzaamheden zijn uitgevoerd met onze eigen Sany draadkraan voorzien van een 160tons hoogfrequent trilblok.