door

Fundering 14 woningen Zeeburgerbaai Amsterdam

Knol Akkrum heeft dit jaar in opdracht van Ooms Bouw de basis mogen leggen voor een uniek bouwproject in de Zeeburgerbaai te Amsterdam. Voor het project, waarbij 14 woningen worden gebouwd op het water midden in een bestaande woonwijk in IJburg Amsterdam, heeft Knol Akkrum het landhoofd gemaakt en zijn 232 prefab betonpalen met lengtes tussen 18 en 20 meter geheid, welke allemaal afzonderlijk zijn uitgezet en begeleid m.b.v. Total Station. Verder is 1,2 km prefab funderingsbalk aangebracht en zijn alle vloerplaten gelegd.

Alle werkzaamheden zijn volledig met eigen materieel vanaf het water uitgevoerd. Door ruimtegebrek en beperkte aanvoermogelijkheden moesten alle materialen eveneens over het water worden aangevoerd.

De uitdaging in dit werk zat in de nauwkeurigheid van werken, met name bij het heien van de palen vanaf het drijvende ponton. Kleine paalafwijkingen konden grote gevolgen hebben voor de aansluitingen van de prefab funderingsbalken. Door inzet van het juiste materieel en vakkundige mensen is het werk probleemloos en naar ieders tevredenheid uitgevoerd.

https://youtu.be/q5ZTv9LH694