door

Woonrijp maken Reitdiep in Groningen

In Reitdiep, Groningen realiseren we hei- en constructiewerk voor 3 bruggen en 2 kademuren, voor Oosterhuis b.v., in opdracht van Gemeente Groningen. Hiermee maken we fase 4 van het nieuwbouwplan woonrijp.

Extra factor om rekening mee te houden zijn de naastgelegen huizen i.v.m. trillingen, hierbij is goede afstemming met bewoners in de omgeving van belang. In 4 weken plaatsen we de diverse stalen damwanden en realiseren we het constructiewerk.

Door de aanleg worden de verschillende wijken aan elkaar verbonden.

door Michiel vd Heuvel