door

Uithijsen vallen Zwettebrug te Leeuwarden

In opdracht van de Provincie Fryslân heeft Knol Akkrum de 2 stalen vallen van de Zwettebrug in Leeuwarden verwijderd. De brug, die door de aanleg van een aquaduct overbodig is geworden en al enige tijd niet meer in gebruik is, zal binnenkort gesloopt worden. Het uithijsen van de vallen was hierbij de eerste stap. Door een door Knol Akkrum bedachte alternatieve werkwijze, waarbij de dekken vóór het uithijsen in 4 stukken zijn gesneden, konden de werkzaamheden zonder risico voorde naastgelegen spoorbrug, en met een, relatief kleine, 200 tons telekraan worden uitgevoerd. De snij- en hijswerkzaamheden zijn volgens plan en succesvol verlopen.