door

Stroobossertrekvaart bij Westergeest krijgt stalen damwand

In de afgelopen weken is Knol Akkrum druk in Westergeest (FRL). Langs de Trekwei, de N910, wordt over een lengte van 260 meter een nieuwe stalen damwand aangebracht in de Stroobossertrekvaart.

In opdracht van de provincie Fryslân heeft Knol Akkrum het vervangen van houten damwand aan de Strobossertrekvaart nabij Westergeest aangenomen. De werkzaamheden dienen geheel vanaf het water uitgevoerd worden aangezien er naast de weg geen werkruimte is.

Naast het aanbrengen van stalen damwand valt ook het monitoren op trillingen van de aangrenzende bebouwing binnen de werkzaamheden. Na het aanbrengen van de stalen damwand zal er een gording worden aangebracht, waarbij de bestaande verankering gebruikt wordt voor de nieuwe constructie. Oplevering van het project staat gepland voor medio week 48.


Grotere kaart weergeven

Om te zorgen dat het verkeer minimaal hinder van de werkzaamheden aan de oever worden de meeste werkzaamheden vanaf het water uitgevoerd. Natuurlijk dienen er dan wat voorzieningen getroffen te worden om deze werkzaamheden alszodanig uit te kunnen voeren. We hebben een eigen sleepboot en pontons voor gebruik bij onze projecten.