door

Nieuw rioolgemaal op RWZI Uithuizen

Voor het waterschap Noorderzijlvest gaat Knol Akkrum een rioolgemaal realiseren. Het werk is op de bestaande Riool Water Zuiverings Installatie te Uithuizen.
In week 45 is de uitvoering gestart. Na het inrichting van het werkterrein zal er een persleiding rond 160mm worden aangelegd. Vervolgens kan een definitieve stalen damwand worden aangebracht. De damwand zal als zogenaamde "buitenkist" dienen. Hiervoor moet de damwand zo waterdicht mogelijk worden uitgevoerd. Om dit te bereiken is in de damwandsloten een bitumen afdichting aangebracht.

Na het aanbrengen van de stalen damwand zal een stempelraam worden aangebracht zodat de bouwkuip veilig en stabiel zal zijn tijdens de werkzaamheden. De bouwkuip zal in den natte worden ontgraven. Hierna wordt onderwaterbeton gestort.
Na uitharding van de onderwaterbeton zal de bouwkuip worden leeggepompt en kan het betonwerk in eigen beheer worden uitgevoerd.

Eind maart 2013 zal het rioolgemaal gereed zijn.