door

Graafwerkzaamheden kelder fietsbrug Reitdiep

Aan het Reitdiep ter hoogte van de Hoogeweg en Plataanlaan (West-Noord ring) in Groningen wordt door Knol Akkrum volop gewerkt aan de onderbouw constructie voor de te bouwen fietsbrug.
In het fietsnetwerk vormt een fietsbrug bij de Plataanlaan de ontbrekende schakel over het Reitdiep. In de Fietsnota "Stap Op" van april 2007 staat deze fietsbrug bij de Plataanlaan gepland in 2007/2008, nu in 2011 is het zover dat deze brug gebouwd gaat worden. In de huidige situatie moeten fietsers omrijden via de Pleiadenbrug of via de brug bij de Professor Uilkensweg.
Het Zerniketerrein, met studievoorzieningen en bedrijven, is in belang en omvang toegenomen. De realisatie van de wijken Reitdiep, De Held en Gravenburg maken de fietsverbinding over het Reitdiep des te noodzakelijker. Deze fietsbrug ontsluit deze wijken.

0 Reacties