door

Het nieuwe gemaal in Harculo is officieel geopend

Donderdagmiddag 23 november 2017 nam het waterschap het nieuwe gemaal Harculo bij Zwolle - Zuid officieel in gebruik. Dagelijks bestuurslid van het waterschap Henk Oegema en Tjomme van der Meer van Engie verrichtten de openingshandeling . Het gemaal Harculo is gebouwd ter vervanging van het gemaal dat was gesitueerd in de voormalige IJsselcentrale, ook bekend als energiecentrale Harculo.

De energiecentrale Harculo wordt gesloopt. Om bewoners van Zwolle-Zuid en de boeren in het gebied achter de IJsselcentrale blijvend droge voeten en een goede waterhuishouding te garanderen diende er een vervangend gemaal worden aangelegd.

Van het gemaal zelf is niet heel veel te zien, enkele roosters en de bovenkant van betonwerk steken net boven het maaiveld uit. Het project is gemaakt door in samenwerking met WDO Delta (Drents Overijsselse Delta), Mous Waterbeheer Balk en Roelofs Den Ham. Het project is netjes op tijd opgeleverd en binnen budget gebouwd.

0 Reacties