door

Fundering duikerbrug Kosterfeart

Er wordt door Knol Akkrum momenteel weer hard gewerkt aan de Centrale as, deel rondweg Garyp.
Nu met de fundering voor de duikerbrug Kosterfeart.
Nog net voor de bouwvak zal een stalen damwand worden aangebracht die verduurzaamd is met een coating. Met deze coating is de damwand beter beschermd tegen invloeden van de natuur, de levensduur wordt hiermee aanzienlijk verlengd.
Na de bouwvak zal worden begonnen met het aanbrengen van een hardhouten damwand. Op deze manier kan er een fauna-passage ontstaan.