door

Eerste paal Centrale As

Op dinsdag 19 februari heeft Knol Akkrum de eerste paal geslagen bij het project "De Centrale As".

Er is gestart in het deelgebied Zuid. Op de locatie Eendrachtsweg wordt een viaduct gerealiseerd. Hiervoor worden er 13 prefab betonpalen als fundering voor het landhoofd langs de Gariper Opfeart geslagen. Aansluitend zullen de palen gesneld en wordt er een definitieve houten damwand aangebracht.

Het gebied van De Centrale As loopt van Dokkum tot Nijega en is in drie stukken geknipt. Noord loopt van Dokkum tot het spoor Feanwâlden, Midden van Feanwâlden tot Prinses Margrietkanaal en Zuid van Prinses Margrietkanaal tot Nijega, inclusief de rondweg om Garyp. De Centrale As wordt aangelegd als dubbelbaans autoweg en daarmee de belangrijkste verkeersader in het gebied voor verkeer dat snel van A naar B wil. Daardoor is er minder verkeer op kleinere lokale wegen in het gebied en verbetert de verkeersveiligheid in de dorpen. Ook zorgt de weg voor een betere bereikbaarheid van het gebied. Op De Centrale As geldt een maximum snelheid van 100 kilometer per uur.