door

Aanvang werkzaamheden Makkum

In opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân is Knol Akkrum begonnen met het herstellen van de Oude Zeekade.
De oude kademuur-constructie moet over 24m worden vervangen vanwege verzakkingen. De huidige, oude, kademuur wordt gesloopt waarna het vrijkomende materiaal zal worden bewerkt en hergebruikt.
De nieuwe kademuur-constructie wordt opgebouwd uit stalen damwand voorzien van groutankers voor de verankering met gording constructie achter de damwand. Als afwerking worden voorhang-elementen gebruikt die Knol op de eigen werf prefabriceert.

De elementen worden voorzien van de oude, vrijgekomen, basalt stenen. Hierdoor sluit de nieuwe kade mooi aan op de bestaande en zal op zicht weinig verschil ten opzichte van de oude constructie te zien zijn. Alle werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd, ook de aanvoer van materieel en materiaal geschiedt over het water. Ons materieel is geplaatst op koppelbare pontons. Zodoende is er een werkplatform van ongeveer 25 x 10 m gecreëerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd buiten het "stormseizoen" en zal dus gereed zijn rond augustus dit jaar.

0 Reacties